لیبل حرارتی 2022

 

لیبل حرارتی سال 2022 است. شما تبليغات نمايشي قانع کننده اي براي يک متاع با ارزش ايجاد کرده ايد، البته در ادامه عملکرد براي دستيابي به مخاطباني هستيد که به آن نياز دارند. شما نمي‌توانيد خريداران بالقوه را در ادامه دريايي از برداشت‌هاي عمومي اينترنتي شناسايي کنيد و دسترسي به بينش‌هاي حياتي فعاليت قصد خريد را از دست داده‌ايد. اين سناريو حالا کاهش از يک سال ديگر باقي باقی مانده هست و بسياري از بازاريابان در ادامه تعجب میباشند که چطور در ادامه دنيايي سوای کوکي هاي فرد ثالث تکامل پيدا کنند.

 

راه حل هاي بسيار فني زيادي در ادامه هم اکنون مشاجره هستند، البته احساس برنده براي بازاريابان در ادامه هم اکنون حاضر هنوز عدم اطمينان است. چه روندهايي را بايد رصد کنيد و در ادامه هم اکنون حاضر براي فراهم سازي چه کاري مي توانيد انجام دهيد؟

 

ما واقعاً در ادامه گزینه چه چيزي حرف مي کنيم؟

کوکي‌هاي فرد اولیه براي کسب‌وکارها براي نگهداری داده ها ورود به سيستم مشتري، رديابي داده‌هاي تجزيه و تحليل و ايجاد يک تجربه کاربري مثبت در ادامه وب‌سايتشان حياتي هستند. اين نظیر برنامه تلویزیونی وفاداري در ادامه مغازه مواد غذايي شما است. ادراک اينکه شما چه کسي هستيد و خريدهاي قبلی شما به آن ها قابلیت مي دهد کوپن ها را سفارشي کنند، تخفيف ارائه نمایند و رسيد را براي شما ايميل کنند.

 

کوکي هاي فرد ثالث در ادامه واقع به عبارتی قطعه کد هستند، البته کدي که به وسیله وب سايتي مختلف از وب سايتي که در ادامه هم اکنون حاضر از آن بازديد مي کنيد، در ادامه مرورگر شما قرار دیتا شده است. بنابراين، کوکي‌هاي فرد اولیه از يک وب‌سايت فورا پس از خروج، به کوکي‌هاي فرد ثالث تبديل مي‌شوند. وب‌سايت‌ها همچنين با شرکت‌هاي ديگر همکاري مي‌کنند تا به آن‌ها اذن دهند کوکي‌هاي فرد ثالث را در ادامه مرورگرهاي اعضا براي جمع‌آوري داده ها قرار دهند.

 

وب‌سايت‌ها به تمامی کوکي‌هاي فرد ثالث در ادامه مرورگر شما دسترسي پيدا مي‌کنند تا تصوير کاملي از اينکه شما چه کسي هستيد، چه جایی بوده‌ايد و چه چيزي را دوست داريد دريافت کنند. خیال کنيد خواربارفروشي محلي شما، به جاي کپی کارت، کيف پول شما را گشوده مي نماید و گواهينامه رانندگي، رسيدها و ساير کارت هاي عضويت شما را مي خواند تا فعاليت و قصد قبلی شما را بفهمد.

 

با حذف کوکي‌هاي فرد ثالث، Google مي‌خواهد از دسترسي وب‌سايت‌ها به آن داده‌ها جلوگيري نماید تا از حريم خصوصي عضو مراقبت کند. در ادامه نتيجه، آن‌ها بينش‌هاي مربوط به دموگرافيک، علايق و فعاليت‌هاي قبلي يک شخص را که براي پلتفرم‌هاي هدف‌گيري تبليغات در ادامه دسترس است، خاموش مي‌کنند. در ادامه حالي که بايد ديد چه میزان موفقيت آميز خواهد بود، ما‌درها مي دانيم که حذف کوکي هاي فرد ثالث به طور اثر گذار پايه فعلي هدف گذاري تبليغات برنامه تلویزیونی اي را از بين مي برد.

 

اتحاد… البته آيا فعالیت خواهد کرد؟

تلاش براي ادراک هدف google پس از حذف تدريجي کوکي ها سخت است، به خصوص زماني که google دقيقاً معین نيست که آن ها چه کاري انجام خواهند داد. براي رسيدگي به اين مشکل، چندين کمپانی راه‌حل‌هاي غير مبتني بر کوکي را ايجاد مي‌کنند که ويژگي‌هاي هدف‌گيري ايجاد شده به وسیله کوکي‌ها را تکرار مي‌کنند.

 

شرکت‌هايي نظیر The Trade Desk ملازم با سازمان‌هايي نظیر PRAM (مشارکت براي رسانه‌هاي آدرس‌پذير مسئول) و آزمايشگاه فناوري IAB در ادامه هم اکنون فعالیت بر روي راه‌حل‌هاي مبداء گشوده با شناسه‌هاي يکپارچه (UID 2.0) هستند. اينها تداعي‌هاي هويت مبتني بر ايميل میباشند که براي ايجاد هدف‌يابي دقيق‌تر براي کاربراني که رضايت داده‌اند داده‌هايشان گنجانده شود، به کارگیری مي‌شوند.

 

اگر به قياس مغازه مواد غذايي خویش برگرديم، اين نظیر گروهي از فروشگاه‌ها هست که براي به اشتراک گذاشتن داده‌هاي برنامه‌هاي وفاداري خویش شريک مي‌شوند تا بينشي نسبت به کاري که مشتريانشان انجام مي‌دهند نگهداری نمایند – حتي زماني که آن ها از حیث فيزيکي در ادامه مغازه خویش نيستند.

 

توانايي ادراک و هدف قرار دادن اعضا یگانه – مشهور به نشانی پذيري – کماکان ادامه خواهد داشت، البته به صورت شکسته. هنوز مشاجره بر سروصدا اين هست که کدام شناسه با نتيجه احتمالي يک سري از شناسه‌ها که در ادامه زمين‌هاي بازي خودشان قابل اجرا میباشند – سوای هيچ نوع ارتباطي بين آنها، برتري مي‌يابد. اين مجدد منجر مي شود که بازارياب عملکرد نماید تا قطعات را براي ديدن تصوير تام کمپين هاي خویش تعیین کند.

 

گوگل با بيان اينکه از روش‌هاي جايگزين براي رديابي اعضا به کارگیری نمي‌کند، پرها را بيشتر به نیز زد. موضع آن ها اين هست که تکرار خوی گونه کوکي با به کارگیری از ايميل هاي عضو – حتي چنانچه رضايت دیتا شده باشد – کارساز نخواهد بود. در ادامه حالي که مستقيماً بيان نشده است، اين يک شات روشن براي شناسه هاي يکپارچه بود که خط مش حلي هست که صنعت به آن نياز دارد.

درباره ی admin_asooweb

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.